Dezinsekcija stenica u Beogradu i Novom Sadu priprema tretman slike ujeda dokaz efektivnosti i garancija izvršenog posla

Pristup u regulaciji stenica od strane naših selektovanih i sertifikovanih DDD tehnologa i daljih podizvođača.Kontrola kvaliteta rada je primarni postulat našeg rada i po tom pitanju smo jedna od najzapaženijih firmi u Beogradu,ostalim mestima u Srbiji i kod naših ljudi na privremenom radu u inostranstvu.Na fotografiji gore pristup analitičkoj dezinsekciji stenica u Novom Sadu 2017 e godine.

Dezinsekcija stenica u Beogradu,Novom Sadu,Vojvodini i ostalim mestima u Srbiji.Upoznajte se sa najnovijim pristupom u regulaciji stenica i trajnom zaštitom od novih ujeda.Pogledajte kako izgledaju ujedi i sam tretman u regulaciji krevetnih stenica.

Posao regulacije i dezinsekcije krevetnih stenica je jedan od najzahtevnijih u praksi svake profesionalne službe za deratizacijom i dezinsekcijom.Ogroman broj lakovernih i nepućenih Klijenata stoga vrlo lako postaju žrtve Internet DDD prevaranata.

Problematika i 100% regulacija ovih izuzetno ekstremno podmuklih insekata se u Beogradu,Novom Sadu,Nišu,Kragujevcu i ostalim mestima u Srbiji shvata vrlo površno i metaforično.

Problem stenica je njihova genetska predispozicija da savršeno registruju čoveka u fazi budnosti tako da Vas nikada neće ujesti dok ste budni već samo u fazi sna.

Imaju period sitosti za razliku od drugih insekata koji drži po jedinki stenice i do 10 dana od prethodnog ujeda.Nakon završetka „sitosti“ odnosno pauze između dva ujeda koji ume biti i do 10 kalendarskih dana kreće novi ujed odnosno ujedi.

Domaćin odnosno Klijent je u sreći nakon 5 ili 7 odspavanih dana lažno uveren da je postupak regulacije stenica završen.Sa novim ujedima stenica dolazi do zaključka da sve što je kao zahvaćeni Klijent ujedima stenica znao i primenio i odlučuje se na pozivanjem službi sa iskustvom u regulaciji stenica.

I ne samo to.Inficirani Klijent ČAK I KADA REŠI PROBLEM STENICA U SVOM DOMU ili radnom objektu nakon par meseci shvati da je došlo do nesvesnog širenja epidemije prijateljima,komšijama,kolegama na poslu.

Sirenje stenica u gradovima,državama i kontinentima u 90% slučajeva je krivac putna torba,ranac,zenska spoljašna toaleta u vidu nesesera,tašnica ali ogroman broj slučajeva nesvesnog inficiranja stenica u radu sa ovim insektima je ipak cirkulacija putnih torbi nakon putovanja između dva grada ili dveju država ili boravka sa torbama blizu ili na samom inficiranom krevetu koji spolja gledajući ne ukazuje na nikakvo pristustvo podmuklih stenica.Prenos stenica nisu samo putovanja domaćih Klijenata stanara već i posete njihovih inficiranih prijatelja,rođaka,poznanika i kolega nakon povratka i putovanja iz drugih gradova i drugih država isključivo putem putnih torbi.

Stenica u praksi iz inficiranog kreveta uvek ulazi u najbližoj torbi spavača tokom sna.Tu se stacionira i primiri.Ujutro spavač odnosno domaćin naš budući Klijent uzima inficiranu torbu u kojoj je stenica tokom noći iz inficiranog kreveta ušla i nosi putnu torbu sa sobom kroz autobuse,automobile,vozove,sredstva javnog i privatnog prevoza.U svim tim prevozima odredjeni broj stenica će izaći ali veliki broj stenica će ostati sakriven u u putujućoj torbi i čekaće strpljivo da torbu sa stenicama stavite blizu svog kreveta.

Nakon povratka sa putovanja gde su bili inficirani kreveti donosite inficirane torbe stenicama u svom domu.Čim nesvesno ne sumnjajući ništa stavite kontaminiranu neočišćenu i nepregledanu torbu nakon putovanja sa stenicama u blizini svog kreveta stenica vešto i prikradno ulazi u krevetu ili u stolici i stolu a kasnije iz stolica i drvenog inventara u krevetu.

Neće Vas odmah ujesti.Zato se i zove STENICA.Kada bi Vam odmah ujedala ne bi se zvala stenica već krpelj ili buva.

Sačekaće da se uspavate i kada se uspavate biološki dolazi do promene koncentracije ugljen dioksida iz naših bronhija.Vekovi evolucije su joj dali savršeni evolutivni senzor za čoveka u fazi sna i koncentracijom ugljen dioksida u fazi budnosti naspram koncentracije ugljen dioksida iz naših broniha u fazi sna.

Spavanjem dolazi do promene sadržaja ugljen dioksida iz bronhija spavača i stenica tada u najdubljem snu kreće ka usisavanju Klijenata.

Dolazi Vam prvo do ruku i nogu ako ste novi „Klijent“.Kod starijih Klijenata pamti prethodne ujede i uvek će ujesti iznad prethodnog ujeda.Zapaćeniji slučajevi stenica rezultuju ujedima domaćina,Klijenata i spavača po licu ,polnim organima,bedrima,ispod pazuha.

Drugi problem kod stenica je dejstvo analgetika koje imaju u svom telu i koji je nastao kao evolutivni proces stotinama hiljada godina iz doba dinosaurusa.

Dejstvo analgetika stenica kojima premažu domaćina odnosno žrtvu u nesvesnoj fazi sna je u rangu najjačih medicinskih kožnih in vivo i in vitro analgetika.Držaće neretko i do 24 sati po ujedu bez obzira na broj ujeda koji ste imali a to može biti i jedan ujed a mogu biti i desetine čak i stotine ujeda.

Analgetik stenica je druga činjenična biološka prepreka u 100% regulaciji jer je toliko jak da koliko ujeda imali pre toga uvek će sa novim analgetikom koji izbacuje iz svojih cevi biti maksimalno jak pre nego urije cev sa kojom dalje vrši usisavanja.

Treća problematika u vezi stenica je otuđivanje od strane roditelja novoizleglih jedinki.Kao ljudi roditelji stenica otuđuju svoje novostasale potomke na barem jedan do dva metra od svog uobičajnog centra življenja.

Stoga je potpuno nepotrebno i činjenično bez razloga izbacivati krevete.Sve što je van kreveta od stenica ući će u novom.Profesionalna služba u dezinsekciji stenica nikada neće reći Klijentu da izbaci ležajeva,krevete ili dušeke.Jer zna da time problem ne može nikada biti rešen jedna da preživi van izbačenog ležaja ući će u novom i Klijent tek tada shvata da je sve to oko izbacivanja kreveta bio bespotreban finansijski gubitak.Amaterska i šarlatanska služba će reći da izbacite kreveta pa kad ubacite nove doći će da opet prskaju i sa novim krevetima“problem će biti rešen“.

Nakon izbacivanja starih i ubacivanja skupih novih kreveta i nakon prskanja „službi“ klijent i žrtva postaju svesni da se problem stenica ne može tako rešavati slušajući šarlatane i amatere.

Sve ove činjenične podatke koje ovom prilikom saopštavamo Klijenti i žrtve stenica bilo to porodica ili putnik prekasno shvate.Kada shvate nas zovu da nastavimo saradnju sa njima tamo gde su oni započeli ali iz nedostatka veština daljeg praktičnog znanja i nedostatka znanja o tehničkom postupku prestaju da deluju samostalno.

Osobe,porodice i korisnici radnog i životnog objekta često su subjekat nervnih slomova nakon novih ujeda stenica koje se neretko u određenom broju slučajeva završavaju i na licu.

Neretko se uzima slobodan radni dan,manji ili duži odmor,plaćeno ili neplaćeno bolovanje kako bi u nadi da će samostalnio rešiti problem doći do rešenja i prestanka novih ujeda.

Procenat samostalne regulacije i dezinsekcije stenica u Beogradu,Novom Sadu i ostalim gradovima u Srbiji je direktno proporcionalan vremenu od kada su uočeni novi ujedi,strukturi i konstrukciji kreveta,količini i vrsti okolnih stvari oko kreveta u svim sobama ne samo u prvoj inicijalnoj i samoj rešenosti vlasnika da se problemu posvete.

Procenat samostalne dezinsekcije stenica u Beogradu i ostalim gradovima Srbije je uspešan u nekih 20 do 25% slučajeva i to govorimo o Klijentima koji su dovoljno edukovani i žele da se edukuju po tom pitanju.Blizu 80% naših Klijenata u 100% regulaciji stenica je shvatilo da sa njima nakon par nedelja i par meseci i konstantnih ujeda nema više šale i da se mora pristupiti rešavanju problema uz koordinaciju lica i subjekata koje imaju dovoljno znanja,radnog,teoretskog i praktičnog iskustva i otvoreni neglobalni individualni pristup svakom Klijentu.

Uništavanje stenica se može odvijati u više koraka.Ti koraci podrazumevaju pod broj 1 sanitarni pregled koji amateri nikada ne rade već dođu isprskaju za pet minuta i odu a svoj rad naplate kao profesionalci.Drugi korak su detaljne konsultacije sa klijentom od strane ovlašćenih biologa i sanitarnih inženjera gde se svaki korak i pristup radu definiše kroz obiman tehnički razgovor za vreme i nakon sanitarnog pregleda.

Treći korak u regulaciji krevetnih stenica je primena dogovorenih metoda rada u zavisnosti od broja  i veličine ležajeva,broja stvari u kući i vremena koje su stenice prisutne.

Ogroman broj Klijenata u Beogradu i Srbiji se iznenadi kada čuju cenu PO KREVETU a ne „PO KVADRATURI“.

99% firmi na Zapadu izražava cenovnik usluga u regulaciji stenica prema broju ležajeva.vrsti ležajeva i gabaritu ležajeva.

Na pitanje Klijenata“Zašto vi to računato po ležaju a ne po kvadraturi“ Klijenti dobijaju jednostavan odgovor naše komercijale“Pa stenice nisu u parketu već u krevetu a krevet nije površina već fizička zapremina i fizička težina nečega što se MORA PODIĆI ,RASTAVITI,OBRADITI I OPET VRATITI u svojoj početnoj poziciji a to nije prskanje po kvadraturi već majstorski rad nečega što podrazumeva znanje o krevetima,angažovanje timova DDD profesinalaca koji znaju da rade sa krevetnim stenicama i ogromno strpljenje u samom radu“.

Sekcija „Galerija“ sa stenicama je upravo napravljena kako bi se klijenti u Srbiji uverili i kako bi se dokazalo da regulacija stenica nikada ne može biti efektivna po“kvadraturi“ već po vrstama ležajeva.

To je razlika između amaterskih šarlatanskih službi i visoko tehnoloških Internet DDD prevaranata i prave odgovorne DDD službe.

 

 

Oznake: