Skoči na sadržaj

Dezinsekcija moljaca u Beogradu u filmskom studiju Avala Film

Doziranje prepararaa na bazi permetrina,modifikovanog cipermetrina i varijacija cihalotrina u trajnoj regulaciji moljaca u skupocenim kostimima.

Jedan od najpoznatijih filmskih studija u zemlji "Avala Film" sa reputacijom od preko 70 godina i stacioniran u Beogradskom naselju filmski grad na Košutnjaku u Beogradskoj opštini Čukarica se suočavao sa ogromnim brojem moljaca u kostimama neprocenjive vrednosti koji su se koristili za statiste i glumce tokom izvodjenja filmskih predstava.

Kao takvi zahvaćeni moljcima,kostima ovog filmskog giganta su bili potpuno tehnički i medicinski neupotrebljivi za dalje raspolaganje i profesionalni  angažman.

Čelni ljudi Avala Filma u Beogradu su nas 2017 e godine kontaktirali povodom uspostavljanja tehničke specifične saradnje i daljih hitnih stručnih konsultacija u smislu očuvanja inficiranih kostima vrednih više stotina hiljada eura u preko 15 hiljada primeraka sa svih pet kontinenata.

Prema izjavama menadžera nijedna druga služba nije htela i nije se usudjivala dati bilo kakve garancije na bilo kakav radni učinak u preko 15 hiljada inficiranih kostima moljcima u preko 7 prostarnih skladištenih paviljona svaki površine više hiljada kvadratnih i kubnih metara.

Detaljan opis našeg članka po sekcijama
  Add a header to begin generating the table of contents

  Na naš predlog da prvo uradimo besplatan sanitarni pregled pre bilo kakvih daljih prognoza upravni odbor je shvatio u samom startu da želimo rešiti problem i da je nezahvalno bilo šta na telefonu pričati o bilo kakvoj garanciji dok se ne vidi činjenična situacija na terenu.

  Po dolasku naših eminentnih sanitarnih inženjera,biologa i DDD tehnologa ustanovljeno je sledeće činjenično stanje:

  • -preko 80% kostima vrednosti svaki par stotina eura je dubinski zahvaćen moljcima.

  • -Ogroman broj moljaca ulazio je preko polomljenih stakala na prozorima stacionarnih magaciona sa kostimama i preko prozora koji se nisu zatvarali duže vremena.

  • -Moljci su u većini slučajeva bili u okolnim drvećima odakle su tokom noći ulazili kroz nezatvorene prozore u skladištene magacionske paviljone.

  Epilog sanitarnog pregleda je takav da su odlučivali sati ne dani ili meseci u blagovremenoj dezinsekciji kako bi se spasila kolekcija skupocenih i retkih glumačkih kostima u preko 15 hiljada primeraka.

  Klijentu je predložena vakumska metoda putem specificno dizajnirane pvc cerade oduzimanjem kompletnog kiseonika svih preostalih crvića odnosno sindirela unutar odeće,a spolja zatvaranje i obezbedjivanje svih ulaznih tačaka odnosno otvorenih prozora,ventilacija i ostalo.

  Sa naše strane je uradjen analitički tretman celokupnog drveća oko paviljona na površini više hektara unutar samih magacina sa kostimam na površini više hiljada kvadratnih i kubnih metara i ujedno je uradjeno htz vakumiranje prema standardizaciji Zakona o Sanitarnom Nadzoru R.Srbije.

  Sve kostime smo istretirali selektovanim insekticidima i pesticidima dobijenim u laborantskim uslovima specifično dobijenim u 100% regulaciji mojaca uz 100% očuvanje svih tkanina nakon tretmana.

  Epilog:

  -Nakon završetka celokupnog projekta koji je trajao više nedelja u praksi 30 ak dana uz angažovanje 10 ak eminentnih DDD tehnologa i kontrolora kvaliteta rada svih radnih timova došli smo do 100% radnog učinka poštujući jednostavne zakone biologije,hemije i medicine.

  Našim angažovanjem kao što možete se uveriti u autentičnim fotografijama dole smo uspeli fizički i tehnički spasiti preko 18 hiljada komada skupocene garderobe vredne više stotina hiljada eura po ceni od svega par procenata celokupne garderobe koji je klijent u očajanju hteo otudjiti i baciti od neizdržive količine visoko reproduktivnih i štetnih moljaca.

  Zahvaljujemo generalnom menadžeru Avala Film Marini Ivanović i celokupnom upravnom odboru na ukazanom poverenju i blagovremenim signalima da upravo nama povere poverenje od plejade svih ostalih DDD službi u Republici Srbiji i okruženju jer smo jedina od svih upitanih firmi u Beogradu i Srbiji nakon opsežnih priprema dali bezuslovnu garanciju na regulaciju moljaca sa jedne strane a sa druge strane 100% očuvanost skupocenih kostima namenjih daljim profesionalnim angažmanima.

  Kako je tekao ceo postupak možete videti u svojstvu autentičnih radnih fotografija naših sanitarnih inženjera i biologa na licu mesta.

  Ujedno dole autorske fotografije u regulaciji moljaca u odeći,kostimima,odelima naročito kod većih institucija su edukativni vodič i ostalim DDD službama u zemlji kako bi tekao ispravan postupak regulacije moljaca a sa druge strane se mora ocuvati celokupan asortiman tretirane robe.


  Završna faza regulacije moljaca pred DDD vakumiranjem.

  Završna faza regulacije moljaca pred DDD vakumiranjem.

  Uništavanje moljaca u Beogradu Klijent Avala Film.

  Uništavanje moljaca u Beogradu Klijent Avala Film.

  Regulacija i zidova i tavanica ne samo kostima.

  Regulacija i zidova i tavanica ne samo kostima.

  Dezinsekcija garderobnih moljaca u Beogradu lokali.

  Dezinsekcija garderobnih moljaca u Beogradu lokali.

  Dezinsekcija moljaca u Beogradu faza 2.

  Dezinsekcija moljaca u Beogradu faza 2.

  Moljci u Beogradu dezinsekcija kostima Klijent Avala Film faza 2 izvršenje.

  Moljci u Beogradu dezinsekcija kostima Klijent Avala Film faza 2 izvršenje.

  Regulacija moljaca u kostimima priprema prostorija.

  Regulacija moljaca u kostimima priprema prostorija.

  Završetak treće faze dezinsekcije moljaca u preko 18 hiljada jedinica kostima putem DDD vakuma u mega ceradama.Oduzimanjem kiseonika smo regulisali sve od moljaca u svakom kostimu bez potrebe izbacivanja.Na taj način smo primenjim sanitarnim inženjeringom i menadžmentnom kontrole kvaliteta rada uspeli spasiti kapital Klijenta od preko 300 hiljada eura skupocenih kostima po ceni od svega par procenata navedenih kostima.

  Završetak treće faze dezinsekcije moljaca u preko 18 hiljada jedinica kostima putem DDD vakuma u mega ceradama.Oduzimanjem kiseonika smo regulisali sve od moljaca u svakom kostimu bez potrebe izbacivanja.Na taj način smo primenjim sanitarnim inženjeringom i menadžmentnom kontrole kvaliteta rada uspeli spasiti kapital Klijenta od preko 300 hiljada eura skupocenih kostima po ceni od svega par procenata navedenih kostima.

  Uništavanje moljaca u Beogradu.

  Uništavanje moljaca u Beogradu. reportaze sa terena.

  Priprema faza 1 dezinsekcije moljaca u garderobi.

  Priprema faza 1 dezinsekcije moljaca u garderobi.

  U toku rada regulacija moljaca.

  U toku rada regulacija moljaca.

  Dezinsekcija moljaca u Beogradu u garderobi autentične fotografija Klijent Avala Film skupoceni kostimi.

  Dezinsekcija moljaca u Beogradu u garderobi autentične fotografija Klijent Avala Film skupoceni kostimi.

  Rad u drugom paviljonu od ukupno sedam nastanjenim moljcima.

  Rad u drugom paviljonu od ukupno sedam nastanjenim moljcima.

  >Blizu 12 tona odeće sa preko 18 hiljada jedinica retkih filmskih kostima vredne 250 hiljada eura je povereno nama u profesionalnoj dezinsekciji od moljaca.Nakon 4 radnih efektivnih nedelje na ovom projektu sa ponosom potvrdjujemo da je projekat u celosti uspeo što dokumentujemo i autentičnim fotografijama.Nijedna upitana firma pre nas nije htela dati nikakve garancije na radni učinak osim nas.

  Blizu 12 tona odeće sa preko 18 hiljada jedinica retkih filmskih kostima vredne 250 hiljada eura je povereno nama u profesionalnoj dezinsekciji od moljaca.Nakon 4 radnih efektivnih nedelje na ovom projektu sa ponosom potvrdjujemo da je projekat u celosti uspeo što dokumentujemo i autentičnim fotografijama.Nijedna upitana firma pre nas nije htela dati nikakve garancije na radni učinak osim nas.

  Završna treća faza priprema pred vakumiranjem.

  Završna treća faza priprema pred vakumiranjem.

  Kako uništiti moljce u vecim objektima i institucijama možete videti iz naših autentičnih fotografija gore.

  Kako uništiti moljce u vecim objektima i institucijama možete videti iz naših autentičnih fotografija gore.

  U toku rada.Sanacija garderobe od moljac a u Beogradu u mega studiju filmskog giganta Avala Film.

  U toku rada.Sanacija garderobe od moljac a u Beogradu u mega studiju filmskog giganta Avala Film.

  Priprema prostorija pred početkom rada.Sva kompletna inficirana garderoba je donešena u jednom radnom paviljonu gde je tretirana i vakumirana.Učinak je 100% nakon svega par nedelja po izvršenom tretmanu.

  Priprema prostorija pred početkom rada.Sva kompletna inficirana garderoba je donešena u jednom radnom paviljonu gde je tretirana i vakumirana.Učinak je 100% nakon svega par nedelja po izvršenom tretmanu.

  Uništavanje moljaca od strane naših selektovanih sanitarnih inženjera na mega projektu Avala Filma 2017 e godine.

  Uništavanje moljaca od strane naših selektovanih sanitarnih inženjera na mega projektu Avala Filma 2017 e godine.

  Dezinsekcija moljaca u ustanovama i prozivodnim pogonima.

  Dezinsekcija moljaca u ustanovama i prozivodnim pogonima.

  Vizuelni prikaz u radu sa moljcima u vecin institucijama,prodavnicama odece i filmskom studiju.Fotografija je napravljena sa razlogom o dočaravanju ozbiljnosti posla i projekta.Ogroman broj Klijenata vlasnika lokala vrlo neozbiljno shvata pojama moljaca u odeći i tepihu.

  Vizuelni prikaz u radu sa moljcima u vecin institucijama,prodavnicama odece i filmskom studiju.Fotografija je napravljena sa razlogom o dočaravanju ozbiljnosti posla i projekta.Ogroman broj Klijenata vlasnika lokala vrlo neozbiljno shvata pojama moljaca u odeći i tepihu.

  Pred faza priprema.

  Pred faza priprema.

  Regulacija moljaca u odeći i kostimima završna faza vakumiranja.

  Regulacija moljaca u odeći i kostimima završna faza vakumiranja.

  Kako bismo vizuelno predstavili gabarit i težinu projekta par naših biologa je pristalo da se popne na segment vakumirane odeće čime na taj način kao Klijent dobijate pravi vizuelji vodič o kompleksnosti projekta.

  Kako bismo vizuelno predstavili gabarit i težinu projekta par naših biologa je pristalo da se popne na segment vakumirane odeće čime na taj način kao Klijent dobijate pravi vizuelji vodič o kompleksnosti projekta.

  Prikaz rada sa moljcima.ISpod cerada je odeća vrednosti više stotina hiljada eura Klijenta Avala Film iz Beograda.

  Prikaz rada sa moljcima.ISpod cerada je odeća vrednosti više stotina hiljada eura Klijenta Avala Film iz Beograda.

  Prikaz vakumirane odeće instituta Avala Film nakon detaljno DDD tretmana.Svi moljci na taj način uključujući i crve larve su 100% uginuti.Biologija kaže da ako insekat nema kiseonika dolazi do 100% uginuća.Ogroman broj DDD službi jednostavno ne primenjuje jednostavne zakone biologije već sve radi po principu verovatnoće i usmenog ubedjivanja Klijenata.

  Prikaz vakumirane odeće instituta Avala Film nakon detaljno DDD tretmana.Svi moljci na taj način uključujući i crve larve su 100% uginuti.Biologija kaže da ako insekat nema kiseonika dolazi do 100% uginuća.Ogroman broj DDD službi jednostavno ne primenjuje jednostavne zakone biologije već sve radi po principu verovatnoće i usmenog ubedjivanja Klijenata.

  Prikaz rada sa moljcima tone i tone skupe garderobe koja je tehnički morala da se fizićki spremi pred vakumiranjem mega pvc ceradama.

  Prikaz rada sa moljcima tone i tone skupe garderobe koja je tehnički morala da se fizićki spremi pred vakumiranjem mega pvc ceradama.

  Nakon ručne dezinsekcije kako bismo bili sigurni u 100% učinak spakovali smo i vakumirali svu garderobu zahvaćenim moljcima.Projekat je uključivao više desetina eminentnih DDD tehnologa kako iz Srbije tako i iz država Evropske Unije.

  Nakon ručne dezinsekcije kako bismo bili sigurni u 100% učinak spakovali smo i vakumirali svu garderobu zahvaćenim moljcima.Projekat je uključivao više desetina eminentnih DDD tehnologa kako iz Srbije tako i iz država Evropske Unije.

  Na fotografiji možete videti postupak DDD vakumiranja celokupne kolekcije skupocenih kostima izmeren u desetinama tona na jednom mestu u paviljonu zapremine preko 5 hiljada kubnih metara.Samo priprema kostima pred izvršenjem je trajala više od sedam efektivnih radnih dana.

  Na fotografiji možete videti postupak DDD vakumiranja celokupne kolekcije skupocenih kostima izmeren u desetinama tona na jednom mestu u paviljonu zapremine preko 5 hiljada kubnih metara.Samo priprema kostima pred izvršenjem je trajala više od sedam efektivnih radnih dana.

  Regulacija moljaca u retkim i skupocenim kostimima.

  Regulacija moljaca u retkim i skupocenim kostimima.

  Dezinsekcija moljaca unutar magacina.Svaki komad smo ručno tretirali kao bismo bili sigurni da je posao uradjen sa 100% efektvošću.

  Dezinsekcija moljaca unutar magacina.Svaki komad smo ručno tretirali kao bismo bili sigurni da je posao uradjen sa 100% efektvošću.

  Moljci regulacija spolja.

  Moljci regulacija spolja.

  Fotografija našeg foto tima i naših ovlašćenih sanitarnih inženjera u permanentnoj regulaciji garderobnih moljaca.Klijent AVala Filam 2017 e godine u Beogradu.

  Fotografija našeg foto tima i naših ovlašćenih sanitarnih inženjera u permanentnoj regulaciji garderobnih moljaca.Klijent AVala Filam 2017 e godine u Beogradu.

  Dezinsekcija moljaca Beograd slike iz radne prakse.

  Dezinsekcija moljaca Beograd slike iz radne prakse.

  Analitička i sertifikovana dezinsekcija moljaca u Beogradu i Novom Sadu,Klijent Avala Film Beograd.Regulacija moljaca u okolnim drvećima i fasadi.Ujedno smo renovirali celokupne razbijene prozore gde su moljci ulazili tokom noći.

  Analitička i sertifikovana dezinsekcija moljaca u Beogradu i Novom Sadu,Klijent Avala Film Beograd.Regulacija moljaca u okolnim drvećima i fasadi.Ujedno smo renovirali celokupne razbijene prozore gde su moljci ulazili tokom noći.

  Dezinsekcija moljaca u drveću spolja kako bi se regulisale sve preostale jedinke koje su putem drvećca ulazila u magacinski prostor stacioniran kostimima.

  Dezinsekcija moljaca u drveću spolja kako bi se regulisale sve preostale jedinke koje su putem drvećca ulazila u magacinski prostor stacioniran kostimima.

  Doziranje prepararaa na bazi permetrina,modifikovanog cipermetrina i varijacija cihalotrina u trajnoj regulaciji moljaca u skupocenim kostimima.

  Doziranje prepararaa na bazi permetrina,modifikovanog cipermetrina i varijacija cihalotrina u trajnoj regulaciji moljaca u skupocenim kostimima.

  Dezinsekcija moljaca u kostimima i odeci.Klijent Avala Film Beograd.Regulacija moljaca u Beogradu slucaj iz naše radne prakse naših tehnologa i biologa.

  Dezinsekcija moljaca u kostimima i odeci.Klijent Avala Film Beograd.Regulacija moljaca u Beogradu slucaj iz naše radne prakse naših tehnologa i biologa.

  Prvo smo radili nameski anaerobni tremtan a potom smo pristupili vakumiranju celokupne kolekcije kostima.

  Prvo smo radili nameski anaerobni tremtan a potom smo pristupili vakumiranju celokupne kolekcije kostima.

  Dezinsekcija moljaca Klijent Avala Film radne fotografije naših radnih timova 2017 e godine.

  Dezinsekcija moljaca Klijent Avala Film radne fotografije naših radnih timova 2017 e godine.

  Video zapisi autorske reportaže na licu mesta o regulaciji moljaca u stanovima,lokalima,zgradam u Beogradu,Novom Sadu,Vojvodini i ostalim mestima u Srbiji.

  youtube-video-thumbnail
  Dezinsekcija moljaca primeri reportaže radna praksa Beograd i Novi Sad.
  Postanite pretplatnik našeg autorskog kanala i ostanite u kontaktu sa najnovijim vestima,promocijama,popustima i reportažama
  [INSERT_ELEMENTOR id="21824"]

  Najnovije reference i Klijenti usluga dezinsekcije i deratizacije u Beogradu i Novom Sadu za 2019 u godinu.

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Dole možete videti izvod 101% zadovoljnih naših Klijenata tokom 2019 i kraja 2018 e godine u primeni mera dezinsekcije i deratizacije u Beogradu i Novom Sadu,konkretno od vlasnika manjih radnji i lokla do većih institucija,škola,univerziteta,fabrika i ostalih većih privrednih subjekata,poštujući sve domaće i medjunarodne standarde i regulative. Izvršenja se uvek rade od strane licenciranog i edukovanog radnog osoblja sa minimum 5 i više godine radnog iskustva u svojoj branši u saradnji sa našim tehnolozima ili… Pročitaj više »Najnovije reference i Klijenti usluga dezinsekcije i deratizacije u Beogradu i Novom Sadu za 2019 u godinu.

  CEO ČLANAK...
  Zivotni vek moljaca i njihovo suzbijanje i regulacija u ormanima i kuhinji grad Beograd.

  Fiziologija i zivot moljaca

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Moljci latinski naziv:Tinea Pellionella Taksonomija  Carstvo: Animalia Klasa: Insecta Koleno : Tineoidea Porodica: Tineidae Red: Lepidoptera Rod: Tinea Vrsta: Pellionella Opšti opis moljaca Moljci detaljan opis ove zivotinjske vrste . Po spoljašnjem obliku Tinea pellionella u Tionela biselliella su potpuno slični jedan drugome. Razlikuju se samo po tome što moljac sukna nema usne pipaljke na srednjim čeljstima. Rasprostranjenost moljaca u Srbiji i ostalim zemljama Evrope Rasprostranjenost i prebivaliste moljaca u Srbiji i ostalim zemljama u… Pročitaj više »Fiziologija i zivot moljaca

  CEO ČLANAK...
  Moljci dezinsekcija deratizacija u tepihu Beograd i Novi Sad 2019.

  Destruktivnost moljaca u tepisima i na garderobi-reportaza sa terena 2017-03

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Kako unistiti moljce u ormanina-garderobi-tepihu i kuhinji-detaljan vizuelno-pismeni vodic i strucni tehnicki saveti baziranim na realnim situacijama na terenu.Servis „Dezinsekcija.net“ .2017 . Tekst i sadrzaj clanka: Ljubisa T.Cakic .Sva prava autora clanka i materijala su zakonski zasticena. Moljci odnosno Lepidopterans(lat.) su glavni krivci pojave rupica na garderobi ne samo one najjeftinijeg porekla vec i skupim bundama,svecanim odelima,skupim tepisima na podu. Ovaj clanak je nakon duze pauze napisan i dopunjen novim terenskim i tehnickim autenticnim informacijama baziranih… Pročitaj više »Destruktivnost moljaca u tepisima i na garderobi-reportaza sa terena 2017-03

  CEO ČLANAK...
  Dezinsekcija i deratizacija komaraca i zastita od komaraca u Beogradu i Novom Sadu kao i ostalim mestima u Vojvodini i Srbiji.

  Postalo je kritično: Grad Beograd kreće na komarce i iz vazduha

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Izvor b92.net,Beogradska hronika,novosti.rs utorak 11.juni 2019-e godine Beograd — Zaprašivanje komaraca iz vazduha biće sprovedeno u naredna dva dana ukoliko to dozvole vremenske prilike, navodi Tanjug. Biće tretirano područje Velikog ratnog ostrva i kanalska mreža sa leve obale Dunava, kao i nenaseljena područja i delovi grada kojima je otežan pristup zbog visokog vodostaja Iskustva gradjana Zemuna i Novog Beograda zitelja blokova u blizini reka dovoljno govori o epidemiji komaraca sa jedne strane a sa druge… Pročitaj više »Postalo je kritično: Grad Beograd kreće na komarce i iz vazduha

  CEO ČLANAK...
  Staklo zaprljano izmetom golubova se mora raditi u vise faza sledeci stroge propise EU o zastiti zdravlja radnika.

  Ciscenje stanova i terasa od golubova u Beogradu i Novom Sadu 01

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  U nasim galerijama autenticnih originalnih fotografija nasih iskusnih timova u Beogradu,Novom Sadu i ostalim mestima u Republici Srbiji mozete videti efekat i kvalitet naseg posla u ciscenju stanova,kuca,terasa,tavana i hotelijersko-ugostisteljskih objekata zahvacenim prisustvom nastanjivanjem golubova i izmetom golubova. Na fotografijama dole se moze videti u etapama: -Napusteni tavani od golubova -Napustene terase od golubova stanje pre -Faza ciscenja i odnosenja nepotrebno suta -Finalna faza pretvaranje stana koji je vise meseci bio pod nastanjenim golubovima i… Pročitaj više »Ciscenje stanova i terasa od golubova u Beogradu i Novom Sadu 01

  CEO ČLANAK...
  Kontrola kvaliteta rada u krevetu sa stenicama.Autorska fotografija nakon rolovanja i vakumiranja kreveta.Klijent na Novom Beogradu 2018 e godine.

  Primena i demonstracija nasih TRL metoda u trajnoj regulaciji stenica 01

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  U danasnjem clanku o stenicama ne samo u Beogradu vec i po ucestalim pozivima van Beograda namenili smo prezentaciji nase opisane TRL metode. TRL metoda je skracenica od Tretman-Rolovanje-Lepak i sa 100% uspehom se primenjuje kod fizickih lica,porodica,stanara,podstanara i ostalih rezidenata koji imaju problem stenica i zele da problem bude resen profesionalno,bezbedno,efektivno i iz prvog puta. TRL metoda je rezultat obimnih istrazivanja nasih domacih biologa,hemijskih inzenjera,stolara,fasadera i sanitarnih inzenjera o zivotu i prezivljavanju  stenica,njihovom zivotnom… Pročitaj više »Primena i demonstracija nasih TRL metoda u trajnoj regulaciji stenica 01

  CEO ČLANAK...
  Radna oprema u radu sa stenicama.Zaštitno DDD odelo,čeona lampa zarad preciznosti u radu,namenska abek maska i zaštitne htz naočare.Kod Klijenata zahvaćenim stenicama van Beograda kako bi smanjili troškove radnog osoblja postoji mogućnost izrade paketa sa svim rekvizitima na slici tako da Klijenti mogu sve samostalno dalje regulisati uz našu obimnu i detaljnu stručnu tehnićku podršku.Više o paketima i SBOX u namenjenim samostalnoj regulaciji možete dobiti pozivajući našu komercijalu 061-309-23-36 pozivi iz inostranstva*govorimo engleski i nemački +381-61-309-23-36 ili kontakt na email u pestglobal.rs@gmail.com

  Regulacija stenica u Beogradu TRL metodom reportaza 02

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  U danasnjem prilogu za 17.februar 2019-e godine,donosimo pregrst novih autenticnih i autorskih originalnih video zapisa nasih foto timova i DDD tehnologa na terenu o primeni jedine i 100% potvrdjene TRL metode u permanentnoj regulaciji krevetnih stenica ne samo u Beogradu,vec i u Novom Sadu i ostalim mestima u Srbiji.Po potrebi navedena TRL metoda moze posluziti i kao referenca i nezaobilazna vodilja u resavanju stenica kod stanara i vlasnika apartmana van Srbije primenom Hemijskog Tretmana,zatim Rolovanja… Pročitaj više »Regulacija stenica u Beogradu TRL metodom reportaza 02

  CEO ČLANAK...
  Regulacija gnezda osa u Novom Sadu napušteni tavan.Autorska fotografija naših radnih timova.Izvođenje samog postupka ume biti efektivnih više sati.99% Klijenata u SRbiji smatra da postupak analitičke dezinsekcije osa i stršljena SA GARANCIJOM posao od par minuta kao dođeš,isprskaš to ti je"par minuta posla i završiš".Neretko na tavanima u toku letnjih meseci su temperature preko 35 stepeni Celzijusovih.Na toj temperaturi se mora staviti zaštitno DDD odelo koje povećava temperaturu za barem 5 do 10 stepeni.Unutra u tom odelu je temperatura dobrih 40 do 45 stepeni.Neretko morate puziti po celom tavanu u dom odelu sa svim pratećim rekvizitima i raditi u mraku po pravilu službe sa čeonom lampicom na glavi.Dok se gnezdo pronađe i pristupi radu ume proći 1 do 2 sati u pronalaženju gnezda.I to govorimo za Klijente u Beogradu gde Klijenti ne računaju da neko dođe i vozi 10 ili 20 ili 30 kilometra u jednom pravcu.I kada im se saopšti cena na telefonu da je cena zavisn od onoga što se zatekne na terenu Klijenti se zahvaljuju i kažu da smo mi skupi.Autorske fotografije su upravo objavljenje kako se nedovoljno edukovanom auditorijumu u Srbiji na jedan činjenični i realni način predstavilo šta je deznsekcija osa i stršljena naroćito na tavanima većih kuća i zašto se dezinsekcija i osa ne može tarifirati kao dezinsekcija bubašvabama ili mrava.

  Ose osinjaci i gnezdo osa regulacija i dezinsekcija u Beogradu i Novom Sadu

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Fotografije i nacin rada u dezinsekciji i trajnom suzbijanju osa,gnezda osa,osinjaka,gnezda strsljena u Beogradu,Novom Sadu,Vojvodini i ostalim mestima u Srbiji. Autorske fotografije naših sanitarnih inženjera i pratećih podizvodjača biologa i veterinara kao i epidemiologa u sertifikovanoj regulaciji osa na tavanima,krovu kuća i zgrada i mehanizmima roletni stambnenih jedinica. Sve intervencije na pojavu osa i strsljena se rade uvek po zalasku sunca. Intervencije se nikada ne izvode u toku dana ili sunca jer su ose i… Pročitaj više »Ose osinjaci i gnezdo osa regulacija i dezinsekcija u Beogradu i Novom Sadu

  CEO ČLANAK...
  Dezinsekcija ose i osinjaka Beograd cene i Novi Sad tretmani vec od 1890 dinara

  Kako odstraniti i skinuti gnezdo osa i strsljena-reportaza 04-2018?

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Dezinsekcija osa Beograd i Novi Sad regulacija osa u lamperiji i ulazima zgrada . Pojava osa u klima uredjajima je cesta pojava kod lose postavljenih spoljasnih jedinica.Na fotografiji odstranjivanje gnezda u klimi uredjaja iz nase radne prakse.Postupak je ukljucivao inicijalni tretman plus otvaranje klima uredjaja i na kraju vadjenje i ciscenje celokupnog uredjaja od nastanjenih osa.Postupak je morao da se izvodi iskljucivo u vecernjim satima kada ose utonu u san i sve su na broju… Pročitaj više »Kako odstraniti i skinuti gnezdo osa i strsljena-reportaza 04-2018?

  CEO ČLANAK...
  Žižak u parketu.Dezinsekcija i regulacija sa pismenom garancijom na efektivni radni učinak.Autorske fotografije 2016 e godine.

  Dezinsekcija Žižak Žiška u drvetu,parketu i tavanu radni učinak

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Žižak regulacija ,radni učinak i pristup.Autorske fotografije kod Klijenata zahvaćenim Žižškom. Cenovnik regulacije žižška se ne može saopštiti po kvadraturi već po broju rupica.U svakoj od tih rupica gde žižak obitava se mora ubrizgati nemenska hemijska formula i dodatno obezbediti da kiseonik u rupici ne može više ući. Ceo postupak regulacije i dezinsekcije žižka na tavanu ume biti od pola radnog dana do celokupnog osmo časovnog radnog vremena. Žižak u drvetu autorske fotografije.Zahvaćene grede na… Pročitaj više »Dezinsekcija Žižak Žiška u drvetu,parketu i tavanu radni učinak

  CEO ČLANAK...
  Faza ubrizgavanja organofosfata nakon postavke karbida kapsula na bazi samoisparavajucih gasova.Samoisparavajuci otrovni gasovi ulaze u kanale gde krtice zive i isteruju ih vani.

  Krtice u dvorištima,placevima i zemlji radni učinak i opšte informacije

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Krtice u placevima i dvorištima u Beogradu,Novom Sadu,Vojvodini i ostalim mestima u Srbiji su velika noćna mora vlasnika istih i posetioca kao i gostiju.Svojom pojavom uzurpiraju spoljašnu površinu placeva i dovode do nemogućnosti boravka i rada na inficiranom zemljištu. Krtice se moraju regulisati skupom DDD koraka koji uključuje detaljan razgovor sa Klijentom vlasnikom i neretko iziskuje više dana u pripremi i izvođenju. Fizionomija krtica je takva da nemaju vid ali je sluh evolutivno i biološki… Pročitaj više »Krtice u dvorištima,placevima i zemlji radni učinak i opšte informacije

  CEO ČLANAK...
  Buve od pasa i macaka deratizacija Beograd i Novi Sad.

  Buve i njihova pojava u zivotnom i radnom prostoru tokom zimskih meseci-problem sa kojima se suocavaju mnostvo vlasnika pasa i macaka u domacinstvu.

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Tekst i sadrzaj clanka: Ljubisa T.Cakic .Sva prava autora clanka i materijala su zakonski zasticena. Buve su iako karakteristicne za prolecne i letnje tople mesece ipak izazivaju veliki broj nus pojava kod vlasnika pasa i macaka bilo u permanentnom ili privremenom smislu reci. Iako buve shodno snizenoj temperaturi bivaju u sve manjem broju,stalna temperatura zivotnih i radnih prostora nasih sugradjana omogucava razvoj nesmetan zivot buva i tokom cele zime.Sa bioloske tacke gledista postoje nekoliko vrsta… Pročitaj više »Buve i njihova pojava u zivotnom i radnom prostoru tokom zimskih meseci-problem sa kojima se suocavaju mnostvo vlasnika pasa i macaka u domacinstvu.

  CEO ČLANAK...
  Leteci mravi dezinsekcija Beograd i Novi Sad.Fotografija slike leteci mravi.

  Leteci mravi u Beogradu i Novom Sadu

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Ne znate od kud su došli ni kako i zašto su se odjednom pojavili, ali leteći mravi u kući nam vole prirediti takva neugodna iznenadjenja i neprijatne situacije pa se pojave iznenada, u rojevima naročito u Beogradu i prigradskim Beogradskim naseljima. Odakle su se pojavili leteći mravi u vašem objektu? Nikakvih indikacija nije bilo a onda odjednom okupiraju kompletan zid u stanu ili s spoljašnu stranu kuće ili zgrade. Sigurni ste samo da ih ne… Pročitaj više »Leteci mravi u Beogradu i Novom Sadu

  CEO ČLANAK...
  Deratizacija i dezinsekcija stanova grad Beograd i grad Novi Sad.

  Kako unistiti bubaruse u kuhinji,stanu,kuci i radnom objektu-reportaza sa terena 2017-01

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  U danasnjem clanku obraticemo najcesca mesta u kuhinji gde kuhinjske bubasvabe u Srbiji poznatijom pod nazivom „Bubaruse“(Blatella Germanica) borave i gde se stacioniraju tokom dana s obzirom da su aktivne samo po ugasenim svetlima i nocnim satima. Bubaruse najcesce biraju zatvorene izvore toplote u kuhinji poput zadnjih strana motora-kompresora frizidera,zamrzivaca,zadnja strana mikrotalasnih pecnica ali neretko budu i u kuhinjskim plocicama duboko i neshvatljivo zavucene ispod raspale glet mase u supljina u samim keramickim plocicama.Bez problema… Pročitaj više »Kako unistiti bubaruse u kuhinji,stanu,kuci i radnom objektu-reportaza sa terena 2017-01

  CEO ČLANAK...
  Dezinsekcija i deratizacija Beograd i Novi Sad.

  Kako se zastiti od prevara DDD firmi u Srbiji u vezi regulacija stenica i buva?

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Ovaj clanak je napisan kako bi se jos jednom skrenula paznja na pravilno ponasanje kupaca i korisnika usluga dezinsekcije i deratizacije u Srbiji ne samo za standardne insekte poput bubasvaba,mrava vec i poput onih tezih za unistavanje poput stenica,buva od macaka,buva od pasa,buva od golubova i krpelja. Pravilo u svim uredjenijim drzava Evropske Unije,USA,Kanade i ostalih pravnih drzava u svetu sto se tice regulacije stenica i buva je takvo da uvek sluzba po Zakonu o… Pročitaj više »Kako se zastiti od prevara DDD firmi u Srbiji u vezi regulacija stenica i buva?

  CEO ČLANAK...
  Deratizacija i dezinsekcija stanova i lokala u Beogradu i Novom Sadu.

  Reference i Klijenti Servisa „Dezinsekcija.net“ od aprila 2017 do decembra 2017-e godine

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  Ovom prilikom dajemo referencu i listu 100% zadovoljnih zapazenih i renomiranih klijenata sa podrucja grada Beograda,Novoga Sada i ostalih mesta u Vojvodini i ostatku Srbije koji su nam poklonili poverenje na tretmane pri permanetnoj regulaciji bubarusa,bubasvaba,mrava,smrdibuba kao i moljaca,stenica,buva,miseva,pacova u prethodnih nekoliko meseci za tekucu 2017-u godinu. Navedene reference i kvalitet naseg rada mozete proveriti direktno kliktajem na naziv Klijenta koji ce Vas odvesti do zvanicne Internet prezentacija ili profila drustvenih mreza i kontaktirajuci navedene… Pročitaj više »Reference i Klijenti Servisa „Dezinsekcija.net“ od aprila 2017 do decembra 2017-e godine

  CEO ČLANAK...
  Efekat dezinsekcije na pojavu bubarusa i bubasvaba u Beogradskim stanovima i lokalima.

  Efekat preparata i ucinak dezinsekcije na pojavu bubarusa i bubasvaba-reportaza sa terena 03

  By Komercijala Dezinsekcija.net

  U ovom prilogu na zahteve i usmenog i pismenog obracanja puno bivsih i buducih klijenata nasih usluga donosimo nove video priloge i video zapise o ucinku naseg rada i nasih formula. Video zapisi su napravljeni krajem 2013-e godine ali zbog nedostatka vremena na odrzavanju sajta i preokupacijom terenskim radom se postavljaju tek sada pet meseci po zavrsetku snimanja.  Kao takvi predstavljaju autenticni i neoborivi dokaz nasih usluga i efektivnog ucinka koji se kod bubarusa vidi… Pročitaj više »Efekat preparata i ucinak dezinsekcije na pojavu bubarusa i bubasvaba-reportaza sa terena 03

  CEO ČLANAK...
  Oznake:

  4 mišljenja na „Dezinsekcija moljaca u Beogradu u filmskom studiju Avala Film“

  1. vitezova karadjordjeve zvezde

   to kada se zida zgrada u blizini gde su gradilista najvise se pojave a ovi sto prodaju zdravu hranu svaka druga namirnica puna moljaca reklamiras im oni kazu da ne znaju o cemu se radi napune mi kuhinju moljcima moram da bacim svu hranu kao debil a platio sam hranu a klase sramota i grehota sta nam rade i drzava i prodavci postali smo afrika u centru evrope

  2. A onaj autan za moljce je li pomaze i kako to ide imam rupice na dzemperima dosta neko kaze naftalin neko kaze lavanda neko kaze da stavim u kesama svu garderobu zahvacenim moljcima u kesama pa u zamrzivac ?svi znaju sve a niko nista ne zna svi su dobri na prici a kada treba da se nesto konkretno radi nigde nikoga.sve strucnjak do strucnjaka a niko da nesto konkretno uradi svi su strucnjaci na prici sest dzempera i tepih u dnevnoj sobi sam bacila do sada od jeseni do sada muka teska prskali su mi neki iz zemuna jedna firma u oktobru drzalo je do novembra u novembru je opet krenulo sa rupicama dobijam odgovor da moram opet da platim 10 hiljada dinara a nije drzalo ni mesec dana to sto su prskali

  Ostavite odgovor

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *